Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014
October 22, 2015
Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2014
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran di Bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012

Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran di Bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012.

Attachments:
Arahan Amalan Bilangan 4 2014.pdf