GARIS PANDUAN PENGENDALIAN KES-KES DI MAHKAMAH NEGERI SARAWAK LANJUTAN DARIPADA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 01 JUN 2021 HINGGA 14 JUN 2021 DI MAHKAMAH-MAHKAMAH SARAWAK

ARAHAN KETUA HAKIM NEGARA BILANGAN 8 TAHUN 2021 PENGECUALIAN TERHADAP PEMAKAIAN PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG BERHUBUNG DENGAN URUSAN MAHKAMAH DI SELURUH MALAYSIA
June 3, 2021
ARAHAN AMALAN KETUA HAKIM NEGARA BILANGAN 11 TAHUN 2021
September 22, 2021

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN KES-KES DI MAHKAMAH NEGERI SARAWAK LANJUTAN DARIPADA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 01 JUN 2021 HINGGA 14 JUN 2021 DI MAHKAMAH-MAHKAMAH SARAWAK

Dear Members,

Please find the operational guidelines for Sarawak Courts during the latest Movement Control Order for your record.

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN KES-KES DI MAHKAMAH NEGERI SARAWAK LANJUTAN DARIPADA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 01 JUN 2021 HINGGA 14 JUN 2021 DI MAHKAMAH-MAHKAMAH SARAWAK