Jabatan Insolvensi Malaysia - Penyata Tuntutan / Punca Kebankrapan PDF Print E-mail
Written by Nurul Asyqin   
Thursday, 11 November 2010 14:06
Adalah dimaklumkan bahawa Pihak MdI (Malaysia Department of Insolvency) kini memerlukan Penyata Tuntutan sebagai dokumen tambahan dalam tindakan kes kebankrapan untuk mengetahui punca kebankrapan seseorang penghutang/bankrap.