Notices & Events

January 12, 2018

Opening Of Legal Year & National Symposium 2018 – Miri

OPENING OF LEGAL YEAR 2018 – MIRI  Day 1 : 18 January 2018 9.00am – 5.00pm  1. Elementary Course on the Representation of Children in Malaysia at Park City     Everly Hotel, Miri     **Limited seats**     **Registration Fee: RM30.00**     **Register with Florence Laway (03-2050 2104; florence@malaysianbar.org.my)**  1.30pm – 6.00pm  2. Workshop: Legal […]
March 28, 2017

Registrar Circular

Attachment: Registrar Circular Document.doc
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2014 – Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan Pembayaran Deposit Rayuan Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2014 – Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan Pembayaran Deposit Rayuan. Attachments: Arahan Amalan Bilangan […]
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran di Bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta […]
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014 – Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014 – Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah. Attachments: Arahan Amalan Bilangan 5 2014.pdf
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014 – Penolakan Deposit Bagi Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014 – Penolakan Deposit Bagi Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan. Attachments: Arahan Amalan Bilangan 6 2014.pdf  
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014

Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014 Please find attached herewith Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014. Attachments:  Penangguhan Arahan Amalan.pdf
October 15, 2015

Arahan Amalan Bil. 7 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 7 Tahun 2014 – Format Khas bagi Notis Tunjuk Sebab di bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 (30 June 2014) Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 7 Tahun 2014 – Format Khas bagi Notis Tunjuk Sebab di bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah […]
October 15, 2015

Arahan Amalan Bil. 8 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 8 Tahun 2014 – Pemfailan Dokumen di bawah Aturan 92 Kaedah 1(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 (30 June 2014) Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 8 Tahun 2014 – Pemfailan Dokumen di bawah Aturan 92 Kaedah 1(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Attachments: Arahan Amalan Bil-8 2014
October 15, 2015

Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014

(1 July 2014) Please find attached herewith Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014. Attachments: Penangguhan Arahan Amalan