ARAHAN KETUA HAKIM NEGARA BILANGAN 8 TAHUN 2021 PENGECUALIAN TERHADAP PEMAKAIAN PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG BERHUBUNG DENGAN URUSAN MAHKAMAH DI SELURUH MALAYSIA

OPERASI MAHKAMAH SEMASA PELAKSANAAN ‘TOTAL LOCKDOWN’ FASA PERTAMA BERKUAT KUASA MULAI 1 JUN 2021
May 31, 2021
GARIS PANDUAN PENGENDALIAN KES-KES DI MAHKAMAH NEGERI SARAWAK LANJUTAN DARIPADA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 01 JUN 2021 HINGGA 14 JUN 2021 DI MAHKAMAH-MAHKAMAH SARAWAK
June 3, 2021

ARAHAN KETUA HAKIM NEGARA BILANGAN 8 TAHUN 2021 PENGECUALIAN TERHADAP PEMAKAIAN PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG BERHUBUNG DENGAN URUSAN MAHKAMAH DI SELURUH MALAYSIA

Dear Members,

Please find attached Practice Direction 8/2021 for your record.

Arahan KHN Bil. 8 Tahun 2021