Practice Directions

February 27, 2018

Practice Directions 2017

Practice directions for the year 2017. Arahan Amalan Bil 1 Tahun 2017 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2017 Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2017
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2014 – Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan Pembayaran Deposit Rayuan Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2014 – Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan Pembayaran Deposit Rayuan. Attachments: Arahan Amalan Bilangan […]
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran di Bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta […]
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014 – Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014 – Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah. Attachments: Arahan Amalan Bilangan 5 2014.pdf
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014 – Penolakan Deposit Bagi Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014 – Penolakan Deposit Bagi Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan. Attachments: Arahan Amalan Bilangan 6 2014.pdf  
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014

Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014 Please find attached herewith Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014. Attachments:  Penangguhan Arahan Amalan.pdf
October 15, 2015

Arahan Amalan Bil. 7 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 7 Tahun 2014 – Format Khas bagi Notis Tunjuk Sebab di bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 (30 June 2014) Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 7 Tahun 2014 – Format Khas bagi Notis Tunjuk Sebab di bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah […]
October 15, 2015

Arahan Amalan Bil. 8 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 8 Tahun 2014 – Pemfailan Dokumen di bawah Aturan 92 Kaedah 1(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 (30 June 2014) Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 8 Tahun 2014 – Pemfailan Dokumen di bawah Aturan 92 Kaedah 1(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Attachments: Arahan Amalan Bil-8 2014
October 15, 2015

Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014

(1 July 2014) Please find attached herewith Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014. Attachments: Penangguhan Arahan Amalan