bikebear

March 28, 2017

Registrar Circular

Attachment: Registrar Circular Document.doc
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2014 – Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan Pembayaran Deposit Rayuan Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2014 – Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan Pembayaran Deposit Rayuan. Attachments: Arahan Amalan Bilangan […]
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran di Bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta […]
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014 – Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014 – Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah. Attachments: Arahan Amalan Bilangan 5 2014.pdf
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014 – Penolakan Deposit Bagi Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014 – Penolakan Deposit Bagi Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan. Attachments: Arahan Amalan Bilangan 6 2014.pdf  
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014

Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014 Please find attached herewith Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014. Attachments:  Penangguhan Arahan Amalan.pdf