Notices & Events

October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran di Bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2014 – Pemfailan Perakuan oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta […]
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014 – Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2014 – Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda oleh Mahkamah. Attachments: Arahan Amalan Bilangan 5 2014.pdf
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014 – Penolakan Deposit Bagi Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2014 – Penolakan Deposit Bagi Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan. Attachments: Arahan Amalan Bilangan 6 2014.pdf  
October 22, 2015

Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014

Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014 Please find attached herewith Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014. Attachments:  Penangguhan Arahan Amalan.pdf
October 15, 2015

Arahan Amalan Bil. 7 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 7 Tahun 2014 – Format Khas bagi Notis Tunjuk Sebab di bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 (30 June 2014) Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 7 Tahun 2014 – Format Khas bagi Notis Tunjuk Sebab di bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah […]
October 15, 2015

Arahan Amalan Bil. 8 Tahun 2014

Arahan Amalan Bil. 8 Tahun 2014 – Pemfailan Dokumen di bawah Aturan 92 Kaedah 1(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 (30 June 2014) Please find attached herewith Arahan Amalan Bil. 8 Tahun 2014 – Pemfailan Dokumen di bawah Aturan 92 Kaedah 1(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Attachments: Arahan Amalan Bil-8 2014
October 15, 2015

Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014

(1 July 2014) Please find attached herewith Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014. Attachments: Penangguhan Arahan Amalan
October 15, 2015

NOTICE: REMINDER (8 August 2014)

Reference is made to our Notice dated 27th May 2014 with regards to the Advocates (Registration of Firm Names), Rules, 2014 which came into force on the 17th January 2014. Please be reminded that the dateline to register and submit the Registration Form of the Advocates (Registration of Firm Names), […]
October 15, 2015

Management of Civil Cases

Management of Civil Cases via Email (14 August 2014) Please find attached herewith a Circular from the Registrar of the High Court in Sabah and Sarawak: Management of Civil Cases via Email. Attachments: Management of Civil Cases via Email
October 15, 2015

Notes of Proceedings in Civil Trials

Notes of Proceedings in Civil Trials (14 August 2014) Please find attached herewith a Circular from the Registrar of the High Court in Sabah and Sarawak: Notes of Proceedings in Civil Trials. Attachments: Notes of Proceedings in Civil Trials